W biurze rzeczoznawców istnieje możliwość uzyskania porady rzeczoznawcy w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 11:00.
Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje również możliwość ustalenia indywidualnego terminu spotkania pod warunkiem wcześniejszego przesłania tematu konsultacji drogą elektroniczną, na adres: rzeczoznawcy.krakow@pzm.pl
W tym przypadku najważniejszy jest szczegółowy opis problemu który ma być przedmiotem konsultacji. Należy pamiętać, iż usługa wykonana tą drogą, nie będzie opinią techniczną/ekspertyzą w pełnym zakresie oraz rozumieniu. Będzie jednak poradą, która może Państwu zaoszczędzić zarówno wiele czasu, niepotrzebnych nerwów oraz pieniędzy, albo też wszystkiego razem. Jakość tej porady, w znacznym stopniu zależeć będzie od dokładnego opisu problemu będącego przedmiotem konsultacji, oraz od dokumentów jakie Państwo przedstawicie podczas spotkania.

Polski Związek Motororowy zatrudnia doświadczonych, licencjonowanych rzeczoznawców oraz biegłych sądowych z listy Sądu Okręgowego w Krakowie.

Dysponujemy programami "Audatex" do kosztorysownia napraw, "Info-Ekspert" do wyceny wartości oraz "Cyborg Idea" do symulacji wypadków drogowych.

Wykonujemy:

wyceny wartości rynkowej samochodów, maszyn i urządzeń
ekspertyzy techniczne maszyn i urządzeń
kosztorysowanie napraw
likwidacja szkód dla T.U.
ekspertyzy silników i innych podzespołów
oceny zakresu uszkodzeń po wypadkach
opiniowanie wypadków drogowych
ustalanie wartości pozostałosci powypadkowej
litrażowanie
sporządzanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdów zabytkowych
udzielamy porad technicznych i z zakresu wykroczeń w ruchu drogowym

Zapraszamy do współpracy!


Główne biuro - Kraków
ul. Bp. Tomickiego 4, 31-982 Kraków
tel. 668 563 526, 12 422 34 90
e-mail: rzeczoznawcy.krakow@pzm.pl

1. mgr inż. Jacek Budweil
2. mgr inż. Wojciech Pawlikowski
3. mgr inż. Sebastian Oćwieja
4. Sebastian Zarzycki
5. Jakub Pieczara
6. mgr inż. Piotr Kubatek
7. Dariusz Sieczka
8. mgr inż. Paweł Zoch

Filia - Kielce
ul. Krakowska 32, 25-023 Kielce

1. mgr inż. Paweł Zoch

Filia - Staszów
ul. Opatowska 63, 28-200 Staszów

1. mgr inż. Jacek Popielski

© Polski Związek Motorowy O.Z.D.G. Sp. z o.o.